KLEJE

Produkty, które wprowadzone między powierzchnie dwóch przelegających przedmiotów umożliwiają ich trwałe złączenie w wyniku działania sił przyczepności do powierzchni klejonej (adhezja) i sił spójności wewnętrznej (kohezja).

Nie istnieją kleje uniwersalne. Do każdej pary klejonych powierzchni mogą być stosowane tylko odpowiednie dla niej kleje.

Podstawowym składnikiem kleju jest polimer. Kluczową sprawą jest również dobór odpowiednich surowców dodatkowych.

SEBDAN.PL © 2012